Home Tags
Tags: Voor de allerjongsten
Document

Tekenfilm over heilige Jozefmaria

Ook heiligen waren eens kinderen. Zonder twijfel. Het komt zelden voor dat een tekenfilm wordt geproduceerd, die kinderen en jongeren iets vertelt over de jeugdjaren van een mens die de Kerk slechts kortgeleden verhief tot de eer van de altaren. De tekenfilm De film duurt ruim 60 [...]
Tags: Kinderen, Film, Voor de allerjongsten, Italië
Document

De eerste communie van Jozefmaria

Een korte tekst uit een kinderboek over de heilige Jozefmaria en zijn Eerste Heilige Communie op 23 april 1912. Toen hij 10 was, ontving Jozefmaria Jezus voor de eerste keer. Het was 23 april. Zijn moeder had hem z’n beste kleren laten aantrekken en hij zag [...]
Tags: Kinderen, Communie, Voor de allerjongsten
Video

Jozef Escriva's zaak gaat failliet

Mr Jose Escriva was Josemaria's dad. His business collapsed, and he had to take a job in Logroño. The family moved there in 1915.
Tags: Goddelijk kindschap, Armoede, Familie Escrivá, Logroño, Voor de allerjongsten
Video

Voetsporen van God (Engels)

Op een winterse dag was Jozefmaria vroeg buiten en zag sporen van blote voeten in de sneeuw. Een monnik liep blootvoets door de sneeuw om dit als een offer aan God aan te bieden.
Tags: Voetsporen in de sneeuw, Christelijke roeping, Opus Dei, Familie Escrivá, Voor de allerjongsten