Home Tags
Tags: Onze Lieve Vrouw
Video

Maria liefhebben

Hoe kunnen we net zo liefdevol als kinderen van Maria houden?
Tags: Onze Lieve Vrouw, Vroomheid, Geestelijk kindschap
Document

Maria, onze toevlucht en kracht

Maar nu, bij de schande van het Kruisoffer, was Maria juist wel aanwezig en bedroefd hoorde zij dat de voorbijgangers Hem hoonden, terwijl ze het hoofd schudden en zeiden: Gij daar, die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red Uzelf; als Gij [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw
Document

Heilige Maria, Koningin van de apostelen

Het is onmogelijk als een kind met Maria om te gaan en alleen maar aan onszelf en onze persoonlijke problemen te denken. Het is onmogelijk met haar om te gaan en persoonlijke egoïstische problemen met zich mee te dragen. Maria brengt ons naar Jezus en [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw
Document

Maria; ons voorbeeld voor het dagelijks leven

Wij moeten Maria ook navolgen in haar natuurlijke en bovennatuurlijke verfijning. Zij is een bevoorrecht schepsel in de heilsgeschiedenis omdat in haar het Woord is vlees geworden en onder ons heeft gewoond. Ze was een fijngevoelige getuige die onopgemerkt haar weg ging; ze hield [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw
Video

Wat kan ik doen om van de Maagd Maria te houden?

De heilige Jozef heeft een grote invloed op Onze Lieve Vrouw. Hij was en is haar echtgenoot. Hij is de persoon die naast Maria geleefd heeft.
Tags: Devotie, Onze Lieve Vrouw, Heilige Jozef
Document

Eenvoudig gebed

EENVOUDIG GEBED «Vader, ik ging eens met hem met de stadsbus en ineens zei hij tegen mij: Mama, daar is de Maagd Maria – hij bedoelde de afbeelding die in de bus hing – zal ik haar gedag zeggen? Ik zei dat hij dat kon [...]
Tags: Kinderen, Onze Lieve Vrouw
Document

Met Maria omgaan

Het verlangen om met de Moeder van God, die ook onze Moeder is, om te gaan komt bij ons op spontane natuurlijke wijze op: de wens om met haar om te gaan zoals men omgang heeft met een levende persoon. Immers de dood heeft niet [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw
Document

Mei: mariamaand

Hoe prettig vinden de mensen het, herinnerd te worden aan hun verwantschap met vooraanstaande personen uit de schrijverswereld, de politiek, het leger of de Kerk!... - Zing daarom voor de Onbevlekte Maagd: Wees gegroet Maria, Dochter van God de Vader; Wees gegroet Maria, Moeder van God [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, Innerlijk leven, Vroomheid
Document

De onbevlekte ontvangenis van de Maagd Maria

Zoek God in de diepte van je rein en zuiver hart. Zoek Hem in de diepte van je ziel waar Hij aanwezig is als je Hem trouw bent, en raak deze intimiteit nooit meer kwijt! Neem je toevlucht tot Maria Mocht je eens niet weten hoe je [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw
Document

De heilige rozenkrans

Beschouwt u eens een van de devoties die het diepst geworteld zijn in het christenvolk, het bidden van de rozenkrans. De Kerk spoort ons aan de geheimen ervan te overwegen, opdat door de blijdschap, de droefenis en de glorie van de heilige Maria in ons [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, De Heilige Rozenkrans, Gebed, Vroomheid