Home Tags
Tags: Kinderen
Document

Eenvoudig gebed

EENVOUDIG GEBED «Vader, ik ging eens met hem met de stadsbus en ineens zei hij tegen mij: Mama, daar is de Maagd Maria – hij bedoelde de afbeelding die in de bus hing – zal ik haar gedag zeggen? Ik zei dat hij dat kon [...]
Tags: Kinderen, Onze Lieve Vrouw
Document

Voor kinderen

Tekenfilm op YouTube Voetsporen van GodDuur: 30 minuten. Boeken De eerste heilige communie van Jozefmaria Een bladzijde Het stripboek "Tussen de bergen door" Twee bladzijden. Om te printen: kleurplaat & Labyrint De tocht naar Torreciudad Hoe komen de kinderen naar de katechese? Kinderliedjes Over Jozefmaria, gemaakt in Peru Met filmpje.
Tags: Kinderen
Document

Een beeld, gegrift in mijn ziel

“Ik heb vele uren biechthoren op mijn geweten,” zei de heilige Jozefmaria vaak, “bij kinderen uit de armste wijken van Madrid. Graag had ik de biecht afgenomen van alle kinderen in alle treurige, meest behoeftige wijken in wereld. Zij kwamen met een lopende neus, je [...]
Tags: Ziekte, Kinderen, Armoede, Katechismus, Sacrament van de biecht, Jozefmaria Escrivá
Document

Tekenfilm over heilige Jozefmaria

Ook heiligen waren eens kinderen. Zonder twijfel. Het komt zelden voor dat een tekenfilm wordt geproduceerd, die kinderen en jongeren iets vertelt over de jeugdjaren van een mens die de Kerk slechts kortgeleden verhief tot de eer van de altaren. De tekenfilm De film duurt ruim 60 [...]
Tags: Kinderen, Film, Voor de allerjongsten, Italië
Document

Initiatieven in Nederland

Sommige leden zetten gemeenschappelijke initiatieven op, samen met medewerkers van het Opus Dei en anderen. Het gaat om initiatieven op het gebied van onderwijs, welzijn en cultuur met een vormend of dienstverlenend karakter: jeugdclubs, studentenhuizen, beroeps-opleidingen, etc. Deze activiteiten beantwoorden aan plaatselijke behoeften. De initiatiefnemers zijn [...]
Tags: Kinderen, Jongeren, Studentenhuis
Document

De eerste communie van Jozefmaria

Een korte tekst uit een kinderboek over de heilige Jozefmaria en zijn Eerste Heilige Communie op 23 april 1912. Toen hij 10 was, ontving Jozefmaria Jezus voor de eerste keer. Het was 23 april. Zijn moeder had hem z’n beste kleren laten aantrekken en hij zag [...]
Tags: Kinderen, Communie, Voor de allerjongsten
Document

Eerste tekenfilm Jozefmaria Escrivá

Voordat zij aan het tekenen sloegen, hebben de makers zich grondig gedocumenteerd: “We hebben zo ongeveer alle beschikbare foto’s van Jozefmaria Escrivá bestudeerd. Dat geldt ook voor de plaatsen waar hij in zijn jeugd heeft gewoond, voor kleding en achtergronden. Met dit materiaal hebben we [...]
Tags: Kinderen, Film
Document

“De heilige Jozefmaria is een bemiddelaar van de liefde”

Tussen de bergen door; lees twee bladzijden uit het stripboek (PDF) Waarom wilde u een stripverhaal maken over de heilige Jozefmaria? Ik was sterk getroffen door de biografie “Voetsporen in de sneeuw”. Het toeval wil – maar bestaat er voor een christen wel zoiets als puur [...]
Tags: Kinderen, Boeken, België