Home Tags
Tags: Jezus Christus
Video

Het Sacrament van de vergeving

De biecht is het sacrament van God's barmhartigheid. We vinden er Christus, zegt de heilige Jozefmaria, "die vader en moeder tegelijk is".
Tags: Jezus Christus, Penetentie, De liefde van God, Vergeving, Sacrament van de biecht, Berouw, Verloren zoon
Document

Wat weten we echt over Jezus?

Iedere keer met Kerst kijk ik graag naar afbeeldingen van het kindje Jezus. Beelden en schilderijen die laten zien hoe God zichzelf verlaagde herinneren mij eraan dat God ons roept. De Almachtige wil dat we weten dat hij weerloos is, dat hij de hulp van [...]
Tags: Jezus Christus, Kerstmis, De Heilige Familie, Leer, Heilige Jozef
Document

Preek op Christus Koning in 1970

Homilie gehouden op 22 november 1970 (feest van Christus Koning) Het liturgisch jaar loopt ten einde en in deze heilige mis brengen wij opnieuw het offer aan God de Vader, dat Christus zelf is, koning van heiligheid en genade, koning van rechtvaardigheid, liefde en vrede, zoals [...]
Tags: Jezus Christus, Dienst, Apostolaat
Document

Christus Koning

Hij is koning en Hij verlangt te heersen in het hart van Gods kinderen. Het gaat hier echter niet over een menselijk koningschap. Christus is geen heerser en Hij wil zich niet opdringen, want Hij is niet gekomen om gediend te worden maar om te [...]
Tags: Jezus Christus, Dienst, Apostolaat
Document

Derde blijde geheim

Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over SyriŽ. Iedereen ging op weg om zich te [...]
Tags: Jezus Christus, Onze Lieve Vrouw, Kerstmis, De Heilige Rozenkrans
Document

Eerste glorievolle geheim

Jezus verrijst uit de doden Maar op de eerste dag van de week gingen ze ís morgens heel vroeg naar het graf, met de kruiden die ze hadden klaargemaakt. Ze vonden de steen weggerold van het graf en gingen naar binnen, maar vonden er het lichaam [...]
Tags: Jezus Christus, Geloof, De Heilige Rozenkrans, EmmaŁs
Document

Het Heilig Hart van Jezus

Het hart van Christus Jezus leren kennen Homilie gehouden 17 juni 1966 (feest van het Heilig Hart van Jezus) God de Vader heeft zich verwaardigd ons, in het hart van zijn Zoon, infinitos dilectionis thesauros (uit het Gebed van de Mis van het Heilig Hart), onuitputtelijke schatten [...]
Tags: Jezus Christus, De liefde van God
Document

Sacramentsdag

Hij blijft bij ons Vandaag, op het feest van het heilig Sacrament, overwegen we samen hoe diep de liefde van de Heer is, dat Hij zover is gegaan dat Hij verborgen onder de sacramentele gedaanten bij ons is gebleven, en het is of we met onze [...]
Tags: Jezus Christus, De liefde van God, Eucharistie
Document

Derde glorievolle geheim

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen [...]
Tags: Jezus Christus, De Heilige Rozenkrans
Document

Tweede glorievolle geheim

Toen bracht Hij hen buiten de stad tot bij BetaniŽ. Daar hief Hij zijn handen en zegende hen. En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd Hij in de hemel opgenomen. Zij vielen voor Hem op de knieŽn en keerden daarna [...]
Tags: Jezus Christus, De Heilige Rozenkrans