Home Tags
Tags: Heiligverklaring
Video

Harambee

St Josemaria’s canonization had an effect on Africa: Harambee collected over 1 million Euros to help 24 sub-saharan African development projects.
Tags: Solidariteit, Heiligverklaring, Opvoeding
Video

Heiligverklaring 2002

Op 6 oktober 6 2002 heeft Paus Johannes Paulus II Jozefmaria heiligverklaard. Op het Sint Pietersplein waren meer dan 300.000 mensen aanwezig afkomstig uit de hele wereld.
Tags: Johannes Paulus II, Heiligverklaring
Document

Tien jaar heiligverklaring van Jozefmaria

Het is nu 10 jaar geleden sinds de nu zalige Paus Johannes Paules II Jozefmaria Escrivá, stichter van het Opus Dei, heilig heeft verklaard. De heilige Jozefmaria wordt ook wel "de Heilige van het dagelijks leven" genoemd. Op het Sint Pietersplein waren meer dan 300.000 [...]
Tags: Heiligverklaring, 6 oktober
Document

Wonder op voorspraak van zalige Jozefmaria goedgekeurd

Johannes Paulus II heeft het decreet van de Congregatie voor de Heiligverklaringen over een wonder op voorspraak van de zalige Josemaría Escrivá goedgekeurd. Het gaat om de wonderbaarlijke genezing van een ernstige beroepsziekte (chronische radiodermatitis) waaraan dokter Manuel Nevado Rey leed en die verdwenen is [...]
Tags: Heiligverklaring
Document

Woorden van dank: Mgr. Echevarría tot Johannes Paulus II na de heiligverklaring.

Heilige Vader, tien jaar geleden heeft mijn voorganger als prelaat van het Opus Dei, mgr. Álvaro del Portillo, na de zaligverklaring van Jozefmaria Escrivá enkele woorden van dankzegging gericht tot uwe Heiligheid. Vandaag heb ik de onverdiende eer om uiting te geven aan de vreugde [...]
Tags: Heiligverklaring
Document

Preek van mgr. Javier Echevarría , 10-10- 2002 te Rome.

Wij kunnen ons afvragen: wat zijn onze voornemens na deze Romeinse dagen, waarin wij de wonderlijke universaliteit hebben ervaren van de Kerk en van het Opus Dei als klein deel van de Kerk? Hoe moet mijn leven nu en later verlopen? Wat kan ik namens [...]
Tags: Heiligverklaring, Javier Echevarría
Document

Preek van mgr. Fernando Ocáriz op 10-10-2002 te Rome.

Het verhaal van de eerste wonderbaarlijke visvangst, dat we zojuist in het evangelie gelezen hebben, eindigt met de roeping van Petrus en enkele van zijn metgezellen om alles achter te laten en Christus te volgen (vgl. Lc 5, 10). De heilige Jozefmaria heeft deze scène vaak [...]
Tags: Heiligverklaring
Document

Preek van mgr. Echevarría in de mis van dankzegging

Preek van mgr. Javier Echevarría, prelaat van het Opus Dei, in de mis van dankzegging voor de heiligverklaring van Jozefmaria Escrivá. Rome, Sint Pietersplein, 7 oktober 2002. "Laudate Dominum omnes gentes" (Ps 116 [117], 1), prijst de Heer alle volkeren. De uitnodiging van de tussenzang, die [...]
Tags: Prelaat van het Opus Dei, Rome, Heiligverklaring, Javier Echevarría, Preek
Document

Decreet van de Heiligverklaring

In dit document van 6 oktober 2002 noemt de paus hem “de heilige van het gewone leven”. LITTERAE DECRETALES Beato Iosephmariae Escrivá Sanctorum honores decernuntur IOANNES PAULUS PP II Servus Servorum Dei - Dienaar der Dienaren Gods ad perpetuam rei memoriam - tot blijvende herinnering "Domine, ut videam!" (vgl. Lc [...]
Tags: Heiligheid, Heiligverklaring, Priestergenootschap van het Heilige Kruis
Document

Toespraak van Johannes Paulus II na de mis van dankzegging.

Na de mis van dankzegging voor de heiligverklaring van de stichter van het Opus Dei ontving paus Johannes Paulus II de aanwezigen in audiëntie. Deze feestelijke ontmoeting brengt een grote variëteit aan gelovigen bijeen, afkomstig uit allerlei landen en met de meest uiteenlopende sociale en [...]
Tags: Johannes Paulus II, Heiligverklaring