Home Tags
Tags: Heiligheid
Video

Roland Joffe regisseur van de film "There-be-dragons"

Dit voorjaar wordt er een film uitgebracht met de H. Jozefmaria Escrivá als een van de hoofdpersonen. De thema’s zijn oorlog, liefde en vergeving.
Tags: Spaanse burgeroorlog, Film, Rome, Heiligheid, Vergeving, Roland Joffe, There be dragons
Video

Prelaat van het Opus Die over het Jaar van het Geloof

November 1, 2012. (Romereports.com) As the Year of Faith is celebrated, the main questions is how can one fully take advantage of it? The Prelate of the Opus Dei has written a pastoral letter with a few recommendations. It includes following the example of the [...]
Tags: De eerste chirstenen, Heiligheid, Leer, Evangelisatie, Javier Echevarría, Apostolaat, Jaar van het geloof
Document

Vastenboodschap 2012

Vastenboodschap 2012 Geliefde broeders en zusters, De Veertigdagentijd biedt ons opnieuw de gelegenheid na te denken over de ware kern van het christelijk leven: de liefde. Dit is een gunstige tijd om niet alleen als individu, maar ook als gemeenschap onze tocht van het geloof te hernieuwen [...]
Tags: Heiligheid, Benedictus XVI, Naastenliefde
Document

Een geheim voor tijden van crisis

Een geheim. - Een publiek geheim: de wereldcrises ontstaan door een tekort aan heiligen. God wenst een handvol van “zijn” mensen in iedere menselijke activiteit. - En dan... pax Christi in regno Christi, de vrede van Christus in het rijk van Christus. De Weg, 301 Wat nodig is [...]
Tags: Optimisme, Heiligheid
Video

Wat betekent het Opus Dei?

Wat betekent het Opus Dei binnen de Kerk? Opus Dei, de betekenis is je bekend, is Operatio Dei, werk van God, dat wil zeggen mensen helpen heilig te worden in het dagelijkse leven. Men zegt: de religieuzen hebben de plicht om heilig te worden De priesters ook En [...]
Tags: Kerk, Leek, Opus Dei, Heiligheid
Document

"Geef dagelijkse arbeid injectie van liefde"

De preek van hulpbisschop Johannes van Burgsteden in de Onze Lieve Vrouwe Kerk op 23 juni 2010. Broeders en zusters, De reden, of beter de aanleiding, waarom wij hier bijeen mogen zijn is dat een man zijn roeping totaal heeft gevolgd. De roeping om [...]
Tags: Nederland, Christelijke roeping, Heiligheid, Werk, 26 juni, Naastenliefde
Document

Decreet van de Heiligverklaring

In dit document van 6 oktober 2002 noemt de paus hem “de heilige van het gewone leven”. LITTERAE DECRETALES Beato Iosephmariae Escrivá Sanctorum honores decernuntur IOANNES PAULUS PP II Servus Servorum Dei - Dienaar der Dienaren Gods ad perpetuam rei memoriam - tot blijvende herinnering "Domine, ut videam!" (vgl. Lc [...]
Tags: Heiligheid, Heiligverklaring, Priestergenootschap van het Heilige Kruis
Document

Ik ga jullie meer helpen vanuit de hemel

Op 26 juni 1975, om 12 uur 's middags, overleed de heilige Jozefmaria in zijn werkkamer. Het nieuws van zijn dood verspreidde zich onmiddellijk. Zijn lichaam, bekleed met priesterlijke paramenten, werd geplaatst aan de voet van het altaar van de kapel van Onze Lieve Vrouw van [...]
Tags: Heiligheid, Hemel
Document

Wat is de boodschap van de heilige Jozefmaria, stichter van het Opus Dei?

Zoals Johannes Paulus II vertelde aan de aanwezigen bij de heiligverklaring van Jozefmaria: Hij werd gekozen door de Heer om de universele roeping tot heiligheid te verkondigen en om te benadrukken dat het dagelijkse leven, de gebruikelijke werkzaamheden ervan, een weg tot heiligheid zijn. Je [...]
Tags: Dagelijks leven, Heiligheid
Document

Voor wie is de boodschap van het Opus Dei bedoeld?

De boodschap is voor iedereen, zowel mannen als vrouwen. De heilige Jozefmaria leerde dat: "heiligheid is niet iets voor een kleine groep uitverkorenen. God roept ieder van ons." Hij hoopt op de liefde van iedereen; ongeacht waar men zich bevindt, ongeacht beroep of bezigheid.
Tags: Heiligheid