Home Tags
Tags: Evangelie
Document

Hij las het evangelie en raadde anderen dit aan

Tot de laatste dag van zijn leven las hij de Heilige Schrift. En hij raadde ons aan: Lees het evangelie, beleef het evangelie, houd van het evangelie, haal punten van meditatie uit het Nieuwe Testament. Doe verder je best de rijkdom van deze boeken uit [...]
Tags: Evangelie
Document

De parabel van de zaaier

Een grote menigte verzamelde zich en uit alle steden kwamen de mensen naar Hem toe. Toen vertelde Hij deze gelijkenis: ‘Een zaaier ging het land op om zijn zaad te zaaien. Bij het zaaien viel er een deel op het pad; het werd vertrapt en [...]
Tags: Evangelie, Strijd
Document

De bekoringen in de woestijn

Daarna werd Jezus door de Geest naar de woestijn gevoerd om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, kreeg Hij honger. Nu trad de verleider op Hem toe en sprak: ‘Als Gij de Zoon [...]
Tags: Evangelie, Jezus Christus, Strijd
Document

De zaligsprekingen

Toen Jezus deze menigte zag, ging Hij de berg op en, nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus: Zalig de armen van geest… (Mt 5,1 vv.) Hieronder volgen enkele overwegingen van de heilige [...]
Tags: Evangelie, Jezus Christus, Bovennatuurlijke visie, Zaligsprekingen
Document

De stomme duivel

Toen zij weer bij de leerlingen kwamen, zagen zij een grote menigte om hen heen staan, waaronder ook schriftgeleerden die met hen redetwistten. Zodra al die mensen Hem opmerkten, waren ze verrast en liepen Hem tegemoet om Hem te begroeten. Hij vroeg hun: ‘Waarom twist [...]
Tags: Evangelie, Oprechtheid, Fouten
Document

Het lijden van de Heer

Van dat ogenblik af begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan; dat Hij daar veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, maar dat Hij na ter dood gebracht te zijn op de [...]
Tags: Kruis, Evangelie, Jezus Christus, Lijden, Beschouwen
Document

Jezus sterft aan het Kruis

Zelf zijn kruis dragend trok Jezus de stad uit naar wat de Schedelplaats heet, in het Hebreeuws Golgota. Daar sloegen zij Hem aan het kruis, en met Hem nog twee anderen, aan elke kant een en Jezus in het midden. Pilatus had ook een opschrift [...]
Tags: Kruis, Evangelie, Jezus Christus, Versterving, Beschouwen
Document

Jezus verrijst uit de doden

In de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij u.’ Na dit gezegd te hebben toonde Hij [...]
Tags: Vreugde, Evangelie, Jezus Christus
Document

De Hemelvaart

De elf leerlingen nu begaven zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen had. Toen zij Hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding neer; sommigen echter twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en [...]
Tags: Evangelie, Jezus Christus, Apostolaat