Home Tags
Tags: De liefde van God
Video

Het Sacrament van de vergeving

De biecht is het sacrament van God's barmhartigheid. We vinden er Christus, zegt de heilige Jozefmaria, "die vader en moeder tegelijk is".
Tags: Jezus Christus, Penetentie, De liefde van God, Vergeving, Sacrament van de biecht, Berouw, Verloren zoon
Document

Anderen gelukkig maken

De Heer zegt ons vanaf het Kruis: Ik lijd, opdat mijn broeders de mensen gelukkig worden, niet alleen in de hemel, maar - voor zover mogelijk - ook op aarde, door de allerheiligste wil van mijn hemelse Vader te doen. De Smidse, 275 Zij aan zij Apostel zijn, [...]
Tags: Vreugde, Priesterlijke ziel, Vriendschap, De liefde van God, Apostolaat
Document

Kleine dingen

Qui fidelis est in minimo et in maiori fidelis est, wie getrouw is in het kleine, is het óók in het grote. Het zijn woorden van de heilige Lucas, die je - onderzoek het maar - de oorsprong van je dwalingen aangeven. De Weg, 243 Weest ervan overtuigd, [...]
Tags: Bovennatuurlijke visie, De liefde van God, Kleine dingen, Zuiverheid van intentie
Document

Verborgen God

Onafgebroken hebben de christenen door de eeuwen heen een lofzang gehouden op de heilige Hostie. Wat begrijpen wij dat nu goed! Bezing, mijn stem, het geheim van het glorievolle Lichaam en van het kostbaar Bloed dat de Vrucht van edele Schoot, de Vorst der volkeren, [...]
Tags: Nederigheid, De liefde van God, Eucharistie
Document

Het Heilig Hart van Jezus

Het hart van Christus Jezus leren kennen Homilie gehouden 17 juni 1966 (feest van het Heilig Hart van Jezus) God de Vader heeft zich verwaardigd ons, in het hart van zijn Zoon, infinitos dilectionis thesauros (uit het Gebed van de Mis van het Heilig Hart), onuitputtelijke schatten [...]
Tags: Jezus Christus, De liefde van God
Document

Sacramentsdag

Hij blijft bij ons Vandaag, op het feest van het heilig Sacrament, overwegen we samen hoe diep de liefde van de Heer is, dat Hij zover is gegaan dat Hij verborgen onder de sacramentele gedaanten bij ons is gebleven, en het is of we met onze [...]
Tags: Jezus Christus, De liefde van God, Eucharistie
Document

Tijd: een kostbare schat

Ik zal het vandaag over de tijd hebben, over de tijd die vervliegt. Het gaat mij daarbij niet om de bekende idee: “elk jaar erbij, is een jaartje eraf”. En ik raad u ook niet aan om de mensen te vragen wat zij vinden van [...]
Tags: De liefde van God, Strijd
Document

De verloren zoon

Hij ging dus op weg naar zijn vader. Zijn vader zag hem al in de verte aankomen, en hij werd door medelijden bewogen; hij snelde op hem toe, viel hem om de hals en kuste hem hartelijk. Maar de zoon zei tot hem: Vader, ik [...]
Tags: De liefde van God, Berouw, Bekering
Document

Bartimeüs

Nu kwamen ze in Jericho. Maar toen Jezus vergezeld van zijn leerlingen en een flinke menigte weer uit Jericho wegtrok, zat een blinde bedelaar, Bartimeüs, de zoon van Timeüs, langs de weg. Zodra hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij luidkeels te [...]
Tags: Geloof, De liefde van God