Home Tags
Tags: De Heilige Rozenkrans
Document

De heilige rozenkrans

Beschouwt u eens een van de devoties die het diepst geworteld zijn in het christenvolk, het bidden van de rozenkrans. De Kerk spoort ons aan de geheimen ervan te overwegen, opdat door de blijdschap, de droefenis en de glorie van de heilige Maria in ons [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, De Heilige Rozenkrans, Gebed, Vroomheid
Document

Derde geheim van het licht

Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering Nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea de goede boodschap van God verkondigen en zei: ‘De tijd is rijp en het koninkrijk van God is ophanden. Bekeer u! Heb geloof in de goede boodschap.’ [...]
Tags: De Heilige Rozenkrans, Leer
Document

Tweede geheim van het licht

Op de derde dag werd er een bruiloft gevierd te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, wendde de moeder van Jezus zich tot Hem en zei: ‘Ze [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, Huwelijk, De Heilige Rozenkrans, Solidariteit
Document

Eerste geheim van het licht

Jezus wordt gedoopt in de Jordaan Toen kwam Jezus uit Galilea naar Johannes bij de Jordaan om zich door hem te laten dopen. Johannes probeerde Hem tegen te houden. Hij zei: ‘Ik zou door U gedoopt moeten worden, en U komt naar mij?’ Jezus gaf hem [...]
Tags: De Heilige Rozenkrans, Doopsel
Document

Vijfde blijde geheim

Elk jaar trokken zijn ouders voor het paasfeest naar Jeruzalem. Toen Hij twaalf was geworden gingen ze weer, gewoontegetrouw. Toen de feestdagen voorbij waren en ze naar huis terugkeerden, bleef het kind Jezus in Jeruzalem achter, zonder dat zijn ouders het wisten. In de veronderstelling [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, De Heilige Familie, De Heilige Rozenkrans, Heilige Jozef, Beschouwen
Document

Vierde blijde geheim

Jezus wordt in de tempel opgedragen Toen de tijd gekomen was dat zij zich volgens de wet van Mozes moesten reinigen, brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan te bieden aan de Heer, zoals in de wet van de Heer geschreven staat: Al het mannelijke [...]
Tags: Onze Lieve Vrouw, De Heilige Rozenkrans, Vroomheid
Document

Derde blijde geheim

Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te [...]
Tags: Jezus Christus, Onze Lieve Vrouw, Kerstmis, De Heilige Rozenkrans
Document

Eerste blijde geheim

De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.‘Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je [...]
Tags: Vreugde, Onze Lieve Vrouw, De Heilige Rozenkrans
Document

De beschouwing van de geheimen van de rozenkrans

Vertaling is nog niet compleet, wordt aan gewerkt Blijde geheimen (maandag en zaterdag) - 1ste blijde geheim: De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria - 2de blijde geheim: Maria bezoekt haar nicht Elizabet - 3de blijde geheim: Jezus wordt geboren in een stal van Betlehem - 4de blijde [...]
Tags: De Heilige Rozenkrans, Jozefmaria Escrivá
Document

Eerste glorievolle geheim

Jezus verrijst uit de doden Maar op de eerste dag van de week gingen ze ’s morgens heel vroeg naar het graf, met de kruiden die ze hadden klaargemaakt. Ze vonden de steen weggerold van het graf en gingen naar binnen, maar vonden er het lichaam [...]
Tags: Jezus Christus, Geloof, De Heilige Rozenkrans, Emmaüs