Home Tags
Tags: Alvaro del Portillo
Document

Decreet over het wonder

Congregatie voor heiligverklaringen VICARIAAT van ROME en PERSONELE PRELATUUR van het HEILIG KRUIS en OPUS DEI Zaligverklaring van de dienaar Gods ÁLVARO DEL PORTILLO Y DIEZ DE SOLLANO Titulair bisschop van Vita Prelaat van de personele prelatuur van het Heilig Kruis en Opus Dei [...]
Tags: Alvaro del Portillo
Document

Informatiebulletin nr.6, maart 2014

Álvaro del Portillo Informatiebulletin nr. 6, maart 2014. Voor de laatste informatiebulletins over Don Alvaro en de heilige Jozefmaria zie: Informatiebulletins .
Tags: Alvaro del Portillo
Document

Álvaro del Portillo en Afrika

Mgr. Álvaro del Portillo heeft op zijn reizen naar Congo, Ivoorkust, Kameroen en Kenia vele mensen ontmoet en moedigde hen aan om oplossingen te zoeken voor de plaatselijke noden en de vorming van toekostige priesters ter harte te nemen. Er zijn vier projecten gekozen die [...]
Tags: Harambee, Alvaro del Portillo
Document

Informatiebulletin nr.6, maart 2014

Álvaro del Portillo Informatiebulletin nr. 6, maart 2014. Voor de laatste informatiebulletins over Don Alvaro en de heilige Jozefmaria zie: Informatiebulletins .
Tags: Alvaro del Portillo
Document

Álvaro del Portillo en Afrika

Mgr. Álvaro del Portillo heeft op zijn reizen naar Congo, Ivoorkust, Kameroen en Kenia vele mensen ontmoet en moedigde hen aan om oplossingen te zoeken voor de plaatselijke noden en de vorming van toekostige priesters ter harte te nemen. Er zijn vier projecten gekozen die [...]
Tags: Harambee, Alvaro del Portillo
Document

Decreet over het wonder

Congregatie voor heiligverklaringen VICARIAAT van ROME en PERSONELE PRELATUUR van het HEILIG KRUIS en OPUS DEI Zaligverklaring van de dienaar Gods ÁLVARO DEL PORTILLO Y DIEZ DE SOLLANO Titulair bisschop van Vita Prelaat van de personele prelatuur van het Heilig Kruis en Opus Dei [...]
Tags: Alvaro del Portillo
Video

Het werk heiligen

Mgr. Álvaro del Portillo, opvolger van de heilige Jozefmaria, overleed in Rome op 23 maart 1994. Hier in Boston, (USA), sprak hij over de heiliging van het werk.
Tags: Werk, Alvaro del Portillo
Document

Brief van de prelaat over de zaligverklaring

Rome, 22 januari 2014 Geliefde kinderen, moge Jezus jullie bewaren! Met grote dankbaarheid tot God wil ik jullie meedelen dat ik gistermiddag, kort na mijn terugkomst uit India, de bevestiging ontving van de zaligverklaring van onze zeer geliefde eerbiedwaardige Don Álvaro, op 27 september 2014. Gezien [...]
Tags: Alvaro del Portillo, Javier Echevarría, Brief van de prelaat van het Opus Dei
Document

Johannes Paulus II en Johannes XXIII worden heilig verklaard, Alvaro del Portillo zalig

Het gaat om de voorbereidende stappen voor de heiligverklaring van Karel Wojtyla (1920-2005) en voor de zaligverklaring van Álvaro del Portillo (1914-1994). De heilige Vader heeft daarnaast een decreet ondertekend van een wonder op voorspraak van zuster Esperanza de Collevalenza (1893-1983). Hij heeft ook de [...]
Tags: Johannes Paulus II, Prelaat van het Opus Dei, Alvaro del Portillo, Zaligverklaring
Document

Informatiebulletin Álvaro del Portillo

In het Jaar van het Geloof willen we ingaan op de uitnodiging van de paus om ons hart door de liefde van Christus te laten vullen; een liefde die ons er toe aanzet om het evangelie steeds opnieuw te verkondigen (cfr. Benedictus XVI, Porta Fidei, [...]
Tags: Alvaro del Portillo, Zuid Afrika, Jaar van het geloof