Heilige Jozefmaria
Boeken van de heilige Jozefmaria

De Weg

“Lees deze raadgevingen langzaam. Overweeg deze beschouwingen op je gemak. Het zijn dingen die ik je in vertrouwen in het oor fluister, als een vriend, als een broer, als een vader. Bij deze vertrouwelijke gesprekken luistert God mee.” Tags: Boeken, De Weg

De Voor

In 1950, in het voorwoord bij een nieuwe uitgave van De Weg, beloofde de heilige Jozefmaria de lezer een nieuw boek met de titel De Voor. Het boek zou echter pas in 1986, postuum, gepubliceerd worden, hoewel de auteur meermalen op het punt stond om het ter perse te geven. De intense arbeid belette hem steeds weer om er de laatste hand aan te leggen. Tags: Deugden, Boeken, De Voor

De Smidse

Dit boek verscheen in 1987 en heeft dezelfde structuur als De Weg en De Voor. Het gaat hier om 1055 punten, opgedeeld in dertien hoofdstukken, voornamelijk gericht op de innerlijke vooruitgang op de weg naar de vereenzelviging met Christus. De sleutel tot dit boek wordt ons door de proloog van de auteur aangeboden: Tags: Boeken, Beschouwen, De Smidse

Vrienden van God

Deze bundel van achttien preken – postuum verschenen in 1977 – behandelt diverse aspecten van het christelijk leven: de grootsheid van het dagelijkse leven, de gave van de vrijheid, het belang van de natuurlijke deugden, de nederigheid, de onthechting, de kuisheid, het gebed, het geloof, de hoop, de liefde, het apostolaat … De stijl is helder en toegankelijk voor iedereen. Tags: Evangelie, Deugden, Boeken, Vrienden van God, Gebed

Christus komt langs

De heilige Jozefmaria bereidde in 1973 deze verzameling van achttien homilieën voor. Ze beslaan het hele liturgische jaar, vanaf de Advent tot aan het feest van Christus Koning. Tags: Christus komt langs, Boeken

De Heilige Rozenkrans

Intieme en aanmoedigende beschouwingen over de geheimen van de Rozenkrans. Tags: Boeken, De Heilige Rozenkrans, Beschouwen

De liefde tot de Kerk

Vier preken over de zending van de kerk, het priesterschap, de liefde voor de wereld en de trouw aan de Bruid van Christus. Tags: Boeken, De liefde tot de Kerk

Gesprekken met mgr. Escrivá

Mgr. Escrivá antwoordt schriftelijk op vragen die hem gesteld werden, voor tijdschriften van verschillende landen. Daarbij besteedt hij veel aandacht aan vragen als: "de taak van de leek in Kerk en maatschappij" en "de vrouw in de wereld van vandaag". Sinds 1968 is het boek in 9 talen gepubliceerd (330 000 exemplaren). Tags: Boeken, Gesprekken met Mgr. Escrivá de Balaguer

De Kruisweg

Beschouwingen over de 14 staties van de Kruisweg die de lezer bij het lijden van de Heer betrekken, alsof hij er zelf aanwezig was. Tags: Kruis, Evangelie, Jezus Christus, Boeken, De Kruisweg, Beschouwen