HomeHeilige JozefmariaSpreken met God
Heilige Jozefmaria
Woorden van de heilige Jozefmaria

De heilige Jozef als voorbeeld

Een leermeester van het innerlijk leven, een arbeider die zich inzet voor zijn werk, een trouwe dienaar van God en voortdurend in contact met Jezus: dat is Jozef. Ite ad Ioseph. De christen leert van hem wat het betekent om van God te zijn en ook helemaal onder de mensen te zijn en zo de wereld te heiligen. Tags: Dagelijks leven, De Heilige Familie, Innerlijk leven, Heilige Jozef

De openbaring van de Heer

Kort geleden zag ik een prachtig reliëf in marmer, met de afbeelding van de aanbidding van het Kind Jezus door de drie wijzen. Tags: Christus komt langs

Maria, onze toevlucht en kracht

Maar nu, bij de schande van het Kruisoffer, was Maria juist wel aanwezig en bedroefd hoorde zij dat de voorbijgangers Hem hoonden, terwijl ze het hoofd schudden en zeiden: Gij daar, die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red Uzelf; als Gij [...] Tags: Onze Lieve Vrouw

Heilige Maria, Koningin van de apostelen

Het is onmogelijk als een kind met Maria om te gaan en alleen maar aan onszelf en onze persoonlijke problemen te denken. Het is onmogelijk met haar om te gaan en persoonlijke egoïstische problemen met zich mee te dragen. Maria brengt ons naar Jezus en [...] Tags: Onze Lieve Vrouw

Maria; ons voorbeeld voor het dagelijks leven

Wij moeten Maria ook navolgen in haar natuurlijke en bovennatuurlijke verfijning. Zij is een bevoorrecht schepsel in de heilsgeschiedenis omdat in haar het Woord is vlees geworden en onder ons heeft gewoond. Ze was een fijngevoelige getuige die onopgemerkt haar weg ging; ze hield [...] Tags: Onze Lieve Vrouw

Wat kan ik doen voor de vrede?

Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Zaligsprekingen, Mt.5, 1-12

De Heer verlangt van zijn kinderen, dat ze alle eerzame wegen op aarde gaan en daar het zaad uitstrooien van begrip, van vergeving, van een harmonieuze samenleving, van liefde, van vrede. Jij, wat doe jij daaraan? De Smidse, 373 Tags: Hart, Rust

Week van de christelijke eenheid. Wat kan ik doen?

De Kerk vraagt alle christenen gedurende deze week intensiever te bidden voor de eenheid. Deze week gaat vooraf aan het feest van de bekering van de heilige apostel Paulus (25 januari) Tags: Kerk, Eenheid, Oecumene, Gebed

12 punten over het volgende leven

Mensen die, als het om tijdelijke zaken gaat, zeggen ‹voor altijd›, liegen. Het 'voor altijd' is alleen waar, met een absolute waarheid, als we het tegenover God zeggen. Zo moet u uw leven leiden, met een geloof dat u zal helpen de smaak van honing, de zoetheid van de hemel te proeven als u denkt aan de eeuwigheid die wel voor altijd is. Tags: Hoop, Dood, Hemel