Heilige Jozefmaria
Opus Dei, een personele prelatuur

Opus Dei

Het Opus Dei is een personele prelatuur van de Rooms-katholieke Kerk. Het werd op 2 oktober 1928 in Madrid gesticht door de heilige Jozefmaria Escrivá. Meer dan 80.000 personen uit de vijf werelddelen maken op dit moment deel uit van de prelatuur. De prelaatzetel is [...] Tags: Dagelijks leven, Opus Dei, Prelatuur van het Opus Dei, De wereld hartstochtelijk liefhebben

Personele prelatuur

In het kerkelijk recht van de katholieke Kerk is de juridische figuur die personele prelatuur wordt genoemd, door het Tweede Vaticaans Concilie voorzien. Tags: Prelatuur van het Opus Dei

De gelovigen van de prelatuur

Priesters en leken Het Opus Dei wordt gevormd door een prelaat, de eigen priesters (het presbyterium) en door leken, zowel vrouwen als mannen. Iemand die lid wil worden van het Opus Dei wordt daartoe bewogen door een goddelijke roeping. Dit is een specifieke invulling van de christelijke [...] Tags: Vorming, Dagelijks leven, Roeping, Opus Dei, numerair-auxiliairs, numerair, geassocieerde, Surnumerair

Priestergenootschap van het Heilig Kruis

Het Priestergenootschap van het Heilig Kruis is een vereniging van geestelijken die wezenlijk met het Opus Dei verbonden is. De prelaat van het Opus Dei is de voorzitter van het genootschap, dat wordt gevormd door de priesters van de prelatuur –die als zodanig lid zijn– [...] Tags: Priesterschap, Diocesane priesters, 14 februari, Priestergenootschap van het Heilige Kruis

Hoofdlijnen geest van het Opus Dei

Het Opus Dei verkondigt dat alle gedoopten geroepen zijn heilig te worden in de vervulling van hun werk en hun persoonlijke verplichtingen. Een essentieel kenmerk is dat ieder zijn opdracht in de maatschappij met de grootst mogelijke liefde tot God vervult. Tags: Goddelijk kindschap, Vrijheid, Versterving, Eenheid van leven, Naastenliefde

Medewerkers van het Opus Dei

Medewerkers van het Opus Dei zijn mannen en vrouwen die, zonder dat ze lid zijn van de Prelatuur van het Opus Dei, behulpzaam zijn op verschillende manieren, en daarbij samenwerken met de gelovigen van de prelatuur. Tags: Vorming, Armoede, Solidariteit, Medewerkers van het Opus Dei