Heilige Jozefmaria
Het leven van de heilige Jozefmaria
9 Januari 1902 wordt Jozefmaria Escrivá geboren in Spanje en hij sterft in Rome 26 juni 1975. Op 2 Oktober 1928 laat God hem het Opus Dei zien.
1902 - 1914

Een Christelijk gezin

Hij herinnerde zich met dankbaarheid hoe zijn ouders hem stap voor stap lieten kennismaken met het christelijke leven.
1914 - 1918

Voetstappen in de sneeuw

Het mag verbazingwekkend lijken dat zoiets kleins als enige voetstappen in de sneeuw voldoende was om een tiener de grote beslissing te doen nemen om zijn leven aan God te wijden. Maar dat is de taal die God vaak gebruikt om mensen te roepen en dat is de manier waarop edelmoedige zielen die God echt zoeken kunnen antwoorden: met vertrouwen.
1918 - 1925

De jaren op het seminarie

Waarom wordt ik priester? De Heer wil iets met mij: maar wat? En in Latijn - niet erg mooi Latijn - ... bleef ik herhalen 'Domine, ut videam! Ut sit! Ut sit!' Moge datgene wat U wilt en dat ik niet weet, werkelijkheid worden!
1925 - 1928

Tussen de armen en de zieken

Tussen de armen, de zieken en de kinderen vond hij de kracht om het enorme project in gang te zetten dat de Heer die dag aan hem had toevertrouwd.
1928

De stichting van het Opus Dei

“Ik was 26, bezat de genade van God, een goed humeur en meer niet. En daarmee moest ik het Opus Dei verwezelijken.”
1928 - 1936

De eerste jaren

1928, 1929, 1930… De heilige Jozefmaria moest Gods wil vervullen maar hij had noch goed voorbereide mensen noch financiële middelen.
1936 - 1939

De Spaanse burgeroorlog

De Spaanse burgeroorlog is uitgebroken en gaat gepaard met een van de zwaarste godsdienstvervolgingen in de geschiedenis van de Kerk.
1938 - 1945

Na de burgeroorlog opnieuw beginnen

Na zijn ontsnapping naar de andere kant van Spanje en na een korte stop in Pamplona, vestigde de heilige Jozefmaria zich in Burgos. Vanuit deze basis, onder zeer armoedige omstandigheden in een land verwoest door de oorlog, ontwikkelde hij een intens apostolaat.
1939 - 1946

Priesters steunen

“Ik begon bezinningsdagen te houden - gewoonlijk duurden deze in die tijd zeven dagen - in een aantal bisdommen van Spanje. Ik was nog erg jong en ik schaamde me."
1946

Naar Rome

Christus, Maria, en de Paus zijn altijd de grote liefdes van zijn leven geweest. En nu was hij uiteindelijk daar, heel dichtbij de plaatsvervanger van Christus, in de nacht van 23 op 24 juni 1946.
1946 - 1951

Vreugde, verdriet en hoop

“Weten jullie waarom het Werk zich zo geweldig heeft ontwikkeld? Omdat men ermee omgesprongen is als met een zak graan: men heeft het geslagen en mishandeld, maar de korrels zijn zo klein dat ze niet gebroken zijn, integendeel: het zaad werd naar alle windstreken uitgestrooid...” Vandaar de vreugde van de stichter toen hij de juridische weg vond die gehuwden in staat stelde om van het Opus Dei deel uit te maken.
1946 - 1951

Uitbreiding

Van 1946 tot 1960 begon het Opus Dei het apostolaat uit te breiden naar verschillende nieuwe landen waaronder Portugal, Italië, Groot-Brittanië, Frankrijk, Ierland, Nederland, Amerika, Kenia en Japan.
De suikerziekte bezorgde Jozefmaria veel last. Hij had permanent hoofdpijn, vaak dorst en overgewicht buiten andere problemen die zich voordoen bij deze ziekte.
1952 - 1970

Van 100 zielen, zijn er 100 belangrijk

De heilige Jozefmaria had bij de stichting op 2 oktober 1928 gezien dat het Opus Dei zich zou moeten richten tot alle mensen.
1962 - 1965

Tweede Vaticaans Concilië

Op 25 januari 1959 verraste paus Johannes XXIII de wereld met de aankondiging van een oecumenisch concilie. Dit bericht werd door de stichter van het Opus Dei met blijdschap en hoop ontvangen. Hij vroeg iedereen te bidden "voor de goede afloop van dit grote initiatief dat het concilie is.”
1970 - 1971

Moeilijke tijden

“Als we allemaal samen bidden, als we er maar een klein beetje goede wil aan toevoegen, dan zal de Heer ons gratie geven en een einde maken aan deze donkere, verschrikkelijke nacht. Dan zal de dageraad komen, de ochtend vol zonneschijn.”
1970 - 1975

Catechese reizen

De heilige Jozefmaria betrad het 'strijdperk' om veel mensen in hun geloof te sterken. Vanaf 1970 maakte hij lange reizen naar verschillende landen, in de vorm van een rondtrekkende catechese.
1975

Ik zoek Uw gezicht Heer!

De heilige Jozefmaria verlangde er intens naar het gelaat van God te zien. “Heer, Ik wil zo graag uw gezicht zien, uw gelaat bewonderen, aanschouwen...!”
1975

Ik ga jullie meer helpen vanuit de hemel

Op 26 juni 1975, om 12 uur 's middags overleed de heilige Jozefmaria in zijn werkkamer. Het nieuws van zijn dood verspreidde zich onmiddellijk.