Jozefmaria Escrivá. Stichter van het Opus Dei - Een dag als vandaag Aan dit onderdeel wordt momenteel gewerkt.Op deze dag/ dag per dag / http://www.nl.escriva.org/ <![CDATA[31-12-1959]]> Op 31 december 1959 heeft de Heilige Jozefmaria voor het eerst de Mis opgedragen in de kapel van de Heilige Maria van de Vrede. Nadat het Opus Dei was opgericht als een personele prelatuur, werd deze kapel de Kerk van de Prelatuur. De naam van [...]]]> <![CDATA[24-12-1963]]> 'In de dagen voor Kerstmis kijk ik altijd graag naar de afbeeldingen van het Kerstkind. Zij tonen ons de Heer zoals Hij zich ontledigt, en herinneren mij eraan dat God ons roept, dat de Almachtige zich voor ons wilde tonen als een hulpbehoeftig en van [...]]]> <![CDATA[20-12-1924]]> Op 20 december 1924 werd de Heilge Jozefmaria tot deken gewijd in de kerk van het San Carolos Seminarie in Zaragoza door Bisschop Miguel de los Santos. Hij was toen 22 jaar.]]> <![CDATA[8 december]]> Feest vande Onbevlekte Ontvangenis van Maria. 'Hoe prettig vinden de mensen het, herinnerd te worden aan hun verwantschap met vooraanstaande personen uit de schrijverswereld, de politiek, het leger of de Kerk!... Zing daarom voor de Onbevlekte Maagd: Wees gegroet Maria, Dochter van God de Vader; Wees [...]]]> <![CDATA[4-12-1955]]> 'Heilige Maria, Ster uit het Oosten, sta uw kinderen bij.' Dit bad de heilige Jozefmaria tot de H. Maagd voor de bevrijding van zijn kinderen in de landen van het Oosten. Toen de heilige Jozefmaria Wenen voor de eerste keer bezocht, lag de stad nog [...]]]> <![CDATA[1-12-1931]]> "Het geestelijk kind zijn is geen geestelijke domheid of “slapheid”: het is een weg van gezond verstand en van kracht, die een ziel vanwege zijn moeilijke gemakkelijkheid moet opgaan en verder bewandelen aan de hand van God." Deze korte tekst schreef de heilige Jozefmaria op [...]]]> <![CDATA[28-11-1982]]> ”Apostolische constitutie 'Ut sit'. Met deze bul van 28 november 1982 richtte paus Johannes Paulus II het Opus Dei als personele prelatuur op. JOHANNES PAULUS II DIENAAR DER DIENAREN GODS TER EEUWIGE NAGEDACHTENIS Met een zeer groot vertrouwen richt de Kerk haar moederlijke zorg en aandacht op het [...]]]> <![CDATA[22-11-1937]]> De foto laat de houten, vergulde roos zien die op 22 november 1937 werd gevonden door de heilige Jozefmaria Escrivá in de ruïnes van de kerk van Pallerols. In 1936 tijdens de Spaanse burgeroorlog werden alle kerken verwoest. Deze vondst heeft de stichter altijd gezien [...]]]> <![CDATA[18-11-1930]]> “Eerst het gebed; vervolgens de boete; op de derde plaats, pas op de ‘derde plaats’ de actie” De Weg, 82. Dit schreef de heilige Jozefmaria op 18 november 1930. In de preek tijdens de heiligverklaring van Jozefmaria zei Paus Johannes Paulus II hierover: “Dit is geen [...]]]> <![CDATA[16-10-1931]]> Op vrijdag 16 oktober 1931 ervoer de heilige Jozefmaria in het diepst van zijn hart dat hij een kind van God was. Andrés Vázquez de Prada beschrijft deze gebeurtenis in het eerste deel van zijn biografie over de stichter van het Opus Dei. 'Madrid, 16 oktober [...]]]>