Een dag als vandaag

12-7-1932

Tags:
'Laten we niet oordelen. - Iedereen ziet de dingen vanuit zijn standpunt... en met zijn begripsvermogen, dat bijna altijd behoorlijk beperkt is en met ogen die dikwijls verduisterd en beneveld zijn door hartstochten.

Bovendien is de visie van bepaalde personen, net als bij sommige moderne schilders, zo subjectief en ziekelijk dat ze enige willekeurige trekken schetsen en ons verzekeren dat die ons portret, ons gedrag weergeven...

Wat heeft het oordeel van de mensen weinig waarde! - Oordeelt niet, alvorens jullie oordeel in het gebed gezuiverd te hebben.'

Dit schreef de heilige Jozefmaria op 12 juli 1932.
De Weg, 451.